Razpis za razstavo keramike EX TERRA KRŠKO

KUD Liber v sodelovanju z Društvom keramikov in lončarjev vabimo kiparje, lončarje in druge ustvarjalce v glini k sodelovanju na tematski razstavi keramičnih skulptur Ex terra Krško.
Tokrat bomo razstavo posvetili evropskemu letu kulturne dediščine, razstava pa bo del spremljevalnega programa mednarodnega trienala keramike UNICUM.

Tema: Tradicionalno v sodobnem
Dela so lahko abstraktna ali figuralna, dovoljeno je kombiniranje keramike z drugimi materiali in vse keramične tehnike. Prijavljena dela morajo tematsko ustrezati naslovu in zadovoljiti visoke likovne in estetske kriterije. Izbor in oceno bo opravila strokovna žirija, ki jo bo določilo DKL.

Termin razstave:
23. 6.–28. 7. 2018

Nagrade in priznanja
Strokovna žirija bo na otvoriti podelila glavno nagrado najboljšemu delu v višini 300 € in dve častni priznanji.

Razstavni prostor
Razstavo bomo umestili v odprt atrij Mencingerjeve hiše, in ne v običajni zaprt galerijski prostor. Dela bodo pod streho, hiša bo ponoči zaklenjena in zaščitena z alarmom. Prav tako dela v času razstave ne bodo zavarovana, zagotavljamo pa vam, da bomo z njimi ravnali spoštljivo, odgovorno in v smislu dobrega gospodarja.

Prijavnina
Prijavnina za udeležbo na razstavi Ex terra Krško je 25 € in jo je potrebno poravnati ob oddaji dela ali na račun SI56 6100 0000 1230 210.

Prijave
Vsak avtor lahko prijavi eno delo. Rok za prijavo je 27. maj 2018. Do navedenega datuma pošljite izpolnjeno prijavnico in tri fotografije dela na nevtralnem ozadju. Delo naj bo prikazano z različnih zornih kotov. Fotografije naj imajo resolucijo najmanj 300 dpi.

Prijavnice pošljite na naslov kud.liber@gmail.com. Zadeva/Subject maila naj bo Ex terra Krško. Na podlagi fotografij bo strokovna komisija izbrala dela za razstavo.

Oddaja in prevzem del
Dela je potrebno dostaviti 7. ali 9. junija 2018, v Lončarski atelje Bernhard, Mencingerjeva hiša, Cesta krških žrtev 2, Krško. V kolikor delo pošljete po pošti, naj bo ustrezno zaščiteno, v ustrezni embalaži in pripravljen za ponovno pakiranje in pošiljanje. Poškodovanih ali uničenih del ne bomo vključili na razstavo.
Vsi stroški pošiljanja bremenijo avtorja.
Avtorji dela prevzamejo neposredno po zaprtju razstave, 29. 7. 2018. Za neprevzeta dela organizator ne sprejema odgovornosti.

Prijeten dan,
KUD Liber/ Lončarski atelje Bernhard